Υποστηρικτής

Υποστηρικτής 4.000 € Δυνατότητα συμμετοχής ενός Έλληνα– ανώτερου στελέχους του Υποστηρικτή από το εξωτερικό σε ένα πάνελ συζήτησης. Δυνατότητα συμμετοχής ενός Έλληνα– ανώτερου στελέχους του Υποστηρικτή από το εξωτερικό σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις με σημαντικούς εταίρους (stakeholders). Συμμετοχή ενός Έλληνα

Χορηγός

Χορηγός 8.000 € Συντονισμός ενός πάνελ συζήτησης. Πεντάλεπτη τοποθέτηση στο άνοιγμα και κλείσιμο ενός πάνελ συζήτησης. Συμμετοχή ενός Έλληνα – ανώτερου στελέχους από το εξωτερικό του Χορηγού σε ένα από τα πάνελ συζήτησης. Συμμετοχή ενός Έλληνα – ανώτερου στελέχους από το εξωτερικό

Στρατηγικός Χορηγός

Στρατηγικός Χορηγός 12.000 € Συμμετοχή στην προετοιμασία του περιεχομένου του “The Greeks Are Back”. Δυνατότητα παρουσίασης έρευνας στην Ολομέλεια. Δυνατότητα συντονισμού της Ολομέλειας κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο των εργασιών της. Δυνατότητα χαιρετισμού εκπροσώπου του Στρατηγικού Χορηγού στην έναρξη ή το κλείσιμο

Υποστηρικτής

Υποστηρικτής 4.000 € Δυνατότητα συμμετοχής ενός Έλληνα– ανώτερου στελέχους του Υποστηρικτή από το εξωτερικό στις Ομάδες Εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής ενός Έλληνα– ανώτερου στελέχους του Υποστηρικτή από το εξωτερικό σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις με σημαντικούς εταίρους (stakeholders). Αναφορά του Υποστηρικτή στην

Χορηγός

Χορηγός 8.000 € Δυνατότητα συντονισμού της Ολομέλειας κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο των εργασιών της. Συντονισμός Ομάδας Εργασίας και παρουσίαση προτάσεών της στην Ολομέλεια Συμμετοχή δύο Ελλήνων – ανώτερων στελεχών του Χορηγού από το εξωτερικό στις Ομάδες Εργασίας. Συμμετοχή δύο Ελλήνων –

Στρατηγικός Χορηγός

Στρατηγικός Χορηγός 12.000 € Συμμετοχή στην προετοιμασία του περιεχομένου του “The Greeks Are Back”. Δυνατότητα παρουσίασης έρευνας στην Ολομέλεια. Δυνατότητα χαιρετισμού εκπροσώπου του Στρατηγικού Χορηγού στην έναρξη ή το κλείσιμο των εργασιών της Ολομέλειας. Συμμετοχή δύο Ελλήνων – ανώτερων στελεχών του Στρατηγικού

Υποστηρικτής

Υποστηρικτής 4.000 € Δυνατότητα συμμετοχής ενός (1) Έλληνα – ανώτερου στελέχους της εταιρείας από το εξωτερικό σε μια από τις Ομάδες Εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής ενός (1) Έλληνα – ανώτερου στελέχους της εταιρείας από το εξωτερικό σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις με

Χορηγός

Χορηγός 8.000 € Συντονισμός μιας Ομάδας Εργασίας και παρουσίαση προτάσεών της στην Ολομέλεια. Δυνατότητα συντονισμού Ολομέλειας, στο άνοιγμα ή κλείσιμο των εργασιών της.Δυνατότητα συμμετοχής δύο (2) Ελλήνων – ανώτερων στελεχών της εταιρείας από το εξωτερικό στις Ομάδες Εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής δύο (2)

Στρατηγικός Χορηγός

Στρατηγικός Χορηγός 12.000 € Συμμετοχή στην προετοιμασία του περιεχομένου και των ομάδων εργασίας του “The Greeks Are Back”. Δυνατότητα παρουσίασης σχετικής έρευνας στην Ολομέλεια. Χαιρετισμός εκπροσώπου του Στρατηγικού Χορηγού, στην έναρξη ή λήξη της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Δυνατότητα συμμετοχής δύο (2) Ελλήνων