Υποστηρικτής

Υποστηρικτής 4.000 € Δυνατότητα συμμετοχής ενός Έλληνα– ανώτερου στελέχους του Υποστηρικτή από το εξωτερικό στις Ομάδες Εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής ενός Έλληνα– ανώτερου στελέχους του Υποστηρικτή από το εξωτερικό σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις με σημαντικούς εταίρους (stakeholders). Αναφορά του Υποστηρικτή στην

Χορηγός

Χορηγός 8.000 € Δυνατότητα συντονισμού της Ολομέλειας κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο των εργασιών της. Συντονισμός Ομάδας Εργασίας και παρουσίαση προτάσεών της στην Ολομέλεια Συμμετοχή δύο Ελλήνων – ανώτερων στελεχών του Χορηγού από το εξωτερικό στις Ομάδες Εργασίας. Συμμετοχή δύο Ελλήνων –

Στρατηγικός Χορηγός

Στρατηγικός Χορηγός 12.000 € Συμμετοχή στην προετοιμασία του περιεχομένου του “The Greeks Are Back”. Δυνατότητα παρουσίασης έρευνας στην Ολομέλεια. Δυνατότητα χαιρετισμού εκπροσώπου του Στρατηγικού Χορηγού στην έναρξη ή το κλείσιμο των εργασιών της Ολομέλειας. Συμμετοχή δύο Ελλήνων – ανώτερων στελεχών του Στρατηγικού