Υποστηρικτής

Υποστηρικτής 4.000 € Δυνατότητα συμμετοχής ενός (1) Έλληνα – ανώτερου στελέχους της εταιρείας από το εξωτερικό σε μια από τις Ομάδες Εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής ενός (1) Έλληνα – ανώτερου στελέχους της εταιρείας από το εξωτερικό σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις με

Χορηγός

Χορηγός 8.000 € Συντονισμός μιας Ομάδας Εργασίας και παρουσίαση προτάσεών της στην Ολομέλεια. Δυνατότητα συντονισμού Ολομέλειας, στο άνοιγμα ή κλείσιμο των εργασιών της.Δυνατότητα συμμετοχής δύο (2) Ελλήνων – ανώτερων στελεχών της εταιρείας από το εξωτερικό στις Ομάδες Εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής δύο (2)

Στρατηγικός Χορηγός

Στρατηγικός Χορηγός 12.000 € Συμμετοχή στην προετοιμασία του περιεχομένου και των ομάδων εργασίας του “The Greeks Are Back”. Δυνατότητα παρουσίασης σχετικής έρευνας στην Ολομέλεια. Χαιρετισμός εκπροσώπου του Στρατηγικού Χορηγού, στην έναρξη ή λήξη της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Δυνατότητα συμμετοχής δύο (2) Ελλήνων