Υποστηρικτής

Υποστηρικτής 4.000 € Δυνατότητα συμμετοχής ενός Έλληνα– ανώτερου στελέχους του Υποστηρικτή από το εξωτερικό σε ένα πάνελ συζήτησης. Δυνατότητα συμμετοχής ενός Έλληνα– ανώτερου στελέχους του Υποστηρικτή από το εξωτερικό σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις με σημαντικούς εταίρους (stakeholders) ή συμμετοχή εκπροσώπου

Χορηγός

Χορηγός 8.000 € Συντονισμός ενός πάνελ συζήτησης. Πεντάλεπτες τοποθετήσεις στο άνοιγμα και κλείσιμο ενός πάνελ συζήτησης. Συμμετοχή ενός Έλληνα – ανώτερου στελέχους από το εξωτερικό του Χορηγού σε ένα από τα πάνελ συζήτησης. Συμμετοχή ενός Έλληνα – ανώτερου στελέχους από το εξωτερικό

Στρατηγικός Χορηγός

Στρατηγικός Χορηγός 12.000 € Συμμετοχή στην προετοιμασία του περιεχομένου του “The Greeks Are Back”. Δυνατότητα παρουσίασης έρευνας στην Ολομέλεια. Δυνατότητα συντονισμού της Ολομέλειας κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο των εργασιών της. Δυνατότητα χαιρετισμού εκπροσώπου του Στρατηγικού Χορηγού στην έναρξη ή το κλείσιμο