Υποστηρικτής

Υποστηρικτής 4.000 € Δυνατότητα συμμετοχής ενός Έλληνα– ανώτερου στελέχους του Υποστηρικτή από το εξωτερικό σε ένα πάνελ συζήτησης. Δυνατότητα συμμετοχής ενός Έλληνα– ανώτερου στελέχους του Υποστηρικτή από το εξωτερικό σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις με σημαντικούς εταίρους (stakeholders). Συμμετοχή ενός Έλληνα

Χορηγός

Χορηγός 8.000 € Συντονισμός ενός πάνελ συζήτησης. Πεντάλεπτη τοποθέτηση στο άνοιγμα και κλείσιμο ενός πάνελ συζήτησης. Συμμετοχή ενός Έλληνα – ανώτερου στελέχους από το εξωτερικό του Χορηγού σε ένα από τα πάνελ συζήτησης. Συμμετοχή ενός Έλληνα – ανώτερου στελέχους από το εξωτερικό

Στρατηγικός Χορηγός

Στρατηγικός Χορηγός 12.000 € Συμμετοχή στην προετοιμασία του περιεχομένου του “The Greeks Are Back”. Δυνατότητα παρουσίασης έρευνας στην Ολομέλεια. Δυνατότητα συντονισμού της Ολομέλειας κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο των εργασιών της. Δυνατότητα χαιρετισμού εκπροσώπου του Στρατηγικού Χορηγού στην έναρξη ή το κλείσιμο